10 Ekim 2007 Çarşamba

Yırtıcı Kuşlar

Yırtıcı Kuşlar Hakkında Genel Bilgi

Kaya kartalı bir balığın didiklenmiş kalıntısı uğruna havada balık kartalı ile çekişir. Vahşî çakır kuşu paniğin tesiriyle soluğu kesilmiş zavallı bir tavuğun arkası sıra ta kümesin içine kadar girer. Yılan kartalı, otların arasından süzülen bir yılanı ta yükseklerden fark ederek üzerine şimşek hızıyla pike iner. Bu saldırgan kuşlar için irilik pek önemli değildir. Atmacaların pek çoğu kendi iriliklerinde hayvanlara saldırırlar.
Atmacalar, doğanlar, kartallar ve daha bir sürü akrabaları gündüz-yırtıcıları denilen bu önemli grupta yer alırlar. Güçlü yapıları, kancalı gagalan, kavisli pençeleri, kudretli kanatları ve son derece keskin iri gözleri hayat tarzları için idealdir. İşitme duyguları da dikkate değer derecede gelişmiştir, buna karşılık koku alma duyguları daha az kuvvetlidir. Avcı oldukları için, zekâsı gelişmiş kuşlardandırlar. Sesleri de kuvvetli sayılır. Aralarında «cüce doğan» gibi serçe boyunda
kuşlar olduğu misali, «kondor» ve kartal gibi kuş ölçülerine göre devler de buJunduğuna göre, irilikleri çok çeşitlidir. Baykuş ve atmaca gibi birçoklarında dişi kuş erkeğinden iridir. Sebebi tabiat bilginleri tarafından keşfedilememiştir.
Yırtıcı kuşlara dünyanın bütün enlemlerinde ve boylamlarında rastlanır. Kış mevsiminde av sahaları fakirleşince, kuzeyin birçok tüylü yağmacıları kendilerinden küçük kuşların arkası sıra daha güneylere göç ederler. Fakat en kuzeysel enlemlerde yaşayanları ne tuhaftır ki kısa yolculuklara gitmekle yetinirler. Bu gibi göçlerde çok kere sürüler meydana getirirlerse de, normal hayatlarında pek azı arkadaş canhsıdır.
Tabiatın en tesirli çöpçülerinden akbabalar da bu önemli grupta yer alırlar. Leşe doyamayan bu kuşların bazıları gerçekten iğrenç görünüşlüdür, zevkleri de iğrençlik bakımından görünüşlerinden geri kalmaz. Bununla beraber sırf bu yüzden insanlara pek önemli bir hizmette bulundukları unutulmamalıdır.
Bilimsel adı «Falconiformes» olan bu takımdaki kuşların içinde bizim için öteden beri en büyük önemi taşıyanı kartal olmuştur. Kartal eski zamanlardan beri cengâverliğin ve yiğitliğin sembolü sayılmaktadır. Roma İmparatorlarının sancaklarını süslemiş, Napolyon Bonapart'm amblemi olmuş, Birleşik Amerika devlet mührüne sembol olarak seçilmiştir. Avcılar yüzyıllar boyunca avlarda terbiye edilmiş kartallarla doğanlardan faydalanmışlardır. Orta çağlarda bazı türler sırf asillere ayrılmıştı ve ele geçirilmeleriyle terbiye edilmeleri tantanalı törenlerle kutlanırdı. Bugün dahi bazı Arap aşiretleri avlarda kaya kartalından yararlanmaktadır. Birleşik Amerika ile İngiltere'de de yırtıcı kuşlarla avlanmak yeniden moda olmuştur.
kaynak:

Hiç yorum yok: