30 Eylül 2007 Pazar

Güvercin ve Kuşlarda RenklerGüvercinler de de tüm kuşlarda olduğu gibi tüyler renk ve desen itibarıyla çok çeşitlidir.
En parlak ve en göz alıcı renklerin birçoğu boyalar tarafından değil, tüylerin bazı renkleri yansıtan, bazılarını ise yansıtmayan mikroskopik yapısı tarafından vücuda getirilmektedir. Meselâ, parlak mavi tüyleri dövülüp toz haline getirilince mavi renklerini kaybederler. Tüyde mavi boya yoktur, tüyün yapısı bozulunca renk de yok olur.
Kahverengi çizgili veya lekeli olan bazı kuşlar, üzerinde yaşadıkları tarlalara ve orman zeminlerine mükemmelen uyarlar. Başka türler, flört zamanında esas olan gösteriş işine uygun parlak ve süslü tüylere bürünmüş olurlar. Fakat çiftleşme mevsimi sona erer ermez bu çok parlak tüylerin yeri daha az göz alıcı olanlar tarafından alınır.
Sülün gibi bazı kuşlarda erkeklerin parlak renkli olmasına karşılık, dişiler kamuflajlıdır. Dişi yumurtaların üzerinde kuluçkaya oturduğu, ya da civcivleriyle meşgul bulunduğu zaman böylelikle daha emniyette olur. Erkek sülün sırf parlak renkleri sebebiyle bir tilkinin veya başka bir düşmanın pençesine düşebilir, fakat bu tür çok eşli olduğuna göre, erkeklerin dişiler kadar çok sayıda olmasına lüzum yoktur. Parlak renkli kuşlar çoğunlukla tropikal ormanlarda yaşarlar. Buralardaki ağaçların geniş gölgeleri onları gözden gizler. Kuşlar bu emniyetli köşelerden ancak çiftleşme zamanının gösterişi ve dansları için kısa sürelerle çıkarlar.
Erkek kuşların, dişilere kendilerini beğendirmek için baş vurdukları biricik usul, tüylerini göz önüne sermek değildir. Ötüşün eşi cezbetmek ve başka erkek kuşları tehdit etmek gibi çift görevi vardır. Her erkek kuş, öteceği ve eşiyle birlikte kalarak yuva yapacağı küçük bir alan tayin eder. Bazı kuşlarda erkekle dişi yuvayı beraber yapar ve yumurtalarla yavrulara gene beraber bakarlar. Ormantavuğugiller gibi başka kuşlarda aksine, yumurtalar bir kere yumurtlandıktan sonra erkek kuş bir daha eşiyle ilgilenmez.
Bilginler, kuşların ayağına halka takmak suretiyle, kuşların eşle' rine fazla bir bağlılıkları olmadığını keşfetmişlerdir. Çit, kuşları, her biri başka bir eşten olmak üzere bir yaz içinde üç kere kuluçka çıkarırlar. Buna karşılık kartalgiller her yıl aynı yuvadan yararlandıkları gibi, çok kere aynı çift birbirine bağlı kalır. Bununla beraber bağlılığın eşten ziyade yuvanın yerine olması ihtimali de vardır. Taraflardan biri ötekinden önce güneyden dönecek olursa, bir yıl önceki eşinin dönüşünden evvel kendine başka bir eş seçebilir. Yaban kazları, kumrular ve tek tük başka kuşlar eşlerine bağlanırlar. Eşlerden biri kaybolacak olursa, öteki epey bir zaman başka bir eş almaya yanaşmayabilir.

Hiç yorum yok: