14 Kasım 2007 Çarşamba

Kuyruksallayanlar ve incir kuşlarıKuyruksallayangiller (Motacillidae), ötücü kuşlar takımına ait bir familyadır.
Tüm dünyada yayılış gösterirler. Açık arazilerde 4000 metreye kadar olan bölgelerde bulunurlar. Besinleri eklembacaklılar ve yumuşakçalardır. Yuvaları çoğunlukla toprak üzerinde ya da yarı kovuklarda ve fincan şeklindedir. Vücut ince uzundur. Bazılarında arka tırnak uzundur. Gagaları ince, uzun ve sivri, ucu girintilidir. Kuyrukları vücuttan herzaman daha uzundur. Kuyruklarını sallayan kuşlardır.
İncir kuşu, ötücü kuşlar takımından, kuyruksallayangiller familyasına ait orta ve uzun kuyruklu kuş türlerini kapsayan bir cinsdir.
Cins 40 kadar türü kapsar. Genellikle açık arazilerde böceklerle beslenen, zayıf ve koyu renkli kuşlardır. Yuvalarını yere yaparlar ve yuvaya 6 civarında yumurta bırakırlar.

KUYKUKSALLAYANLAR ile incir kuşları, uçarken garkı söylemeleriyle ün salmış ince ve zarif kuşlardır. Kırk beş türünün çoğunluğu yalnız Eski Dünya'da yaşar. încir kuşu, (Anthus) akrabalarından daha yaygındır, iki çeşidi Kuzey Amerika kuşudur.
Tarla kuşları ve yerde koşan başka bazı kuşlar gibi kuyruksallayanlar'la incir kuşları'nın da çok uzun bir arka pençeleri vardır. Bacakları da uzun ve incedir. Bazı türleri, kuyruklarım devamlı olarak bir aşağı bir yukarı sallamak âdetindedirler. Bu kuşlar asıl yerde beslenirlerse de, birkaçı yatay ağaç dallarının üzerinde koşmayı öğrenmiştir.
Kuyruksallayanların gagası ince ve düz, kanatları genel olarak uzun ve sivri, kuyruğu uzun ve dar tüylü ve ucunda yuvarlanmıştır. Suya yakın yerlerde barınırlar. Renkleri siyah, sarı ile beyazdır. İncir kuşları, tipik kır kuşlanndaki gibi tüylerinin çizgili kahverengimsi, kuyruklarının ise daha kısa oluşuyle kuyruksallayanlardan ayrılırlar. Bu kuşların yuvası, ottan ve kök tellerinden örülmüş ve yere oturtulmuş açık bir kâse biçimindedir. Yumurta sayısı dört ile altı arasında oynar.
AK KUYRUKSALLAYAN (NEHİR KUYRUKSALLAYANI)
(Motacilla alba)
Ak kuyruksallayan' ın sırtı gri, ensesi kadife gibi siyah, gerdanı ve göğsünün üst kısmı gene siyah., alnı, başı ile boynunun yanları ve karnı beyazdır. Bütün Avrupa'da yaşayan bu kuş, kışın Afrika ortalarına kadar iner. 20 santim uzunluğundadır.
DAĞ KUYRUKSALLAYANI veya öbür adıyla GRİ KUYRUKSALLAYAN (Motacilla cinerea)
Dağ kuyruksallayanı,, öbüründen daha zarif ve daha güzel bir Avrasya kuşu'dur.Genellikle suya yakın yerlerde bulunur. Tabiat bilginleri bu kuşu, Filipinlerde hızlı akan dağ nehirlerinin kıyısında sinirli sinirli dolaşıp su böceklerini yerken görmüşlerdir. Tüylerinin rengine gri hâkimdir. Yaklaşık olarak 20-21 santim uzunluğundadır.
Kuyruksallayanlartn arasında bunlardan başka, Avrupa ileAsya'nın kuzeyinin batak bölgelerine rağbet eden sarı çobanaldatanlar, (Mocacilla flava) dikkate değer. Sırtı zeytin yeşili, ensesi ile boynunun arkası kül rengi, gözünün üzerindeki çizgi ile çenesi beyaz, başı, boynunun yanları ve karnı kükürt sarısı, kanatları kahvemsi siyah, kuyruk tüyleri, en dış iki beyaz tüyünün dışında siyah olan bu tür ortalama 17 santim uzunluğundadır.
ÇAYIR İNCİR KUŞU (Anthus pratensis)
Bu kuş, incir kuşlarının en iyi bilinenidir. Sırtı koyu kahverengi lekeli bir zeytuni kahverengi, gözünün üzerindeki çizgi, yanakları ve karnı pas sarısı, yanları daha koyu ve gırtlağıyle göğsündeki gibi enli kahvemsi siyah lekeli yollarla süslüdür. Kuyruğunun yanları beyaz kenarlıdır. Uzunluğu 15 santimdir. Çayır incir kuşu'na Orta ile Kuzey Avrupa'da, kışın ise Güney Avrupa'da, Güney Batı Asya'da ve Kuzey Afrika'da rastlanmıştır. Kalabalık sürüler halinde göç eder ve gece, gündüz yol alır. Bu incir kuşu son derece canlı olup günün her saatinde hareket halindedir.
AĞAÇ İNCİR KUŞU(Anthus trivialis)
Ağaç incir kuşu, çayır incir kuşu'na çok benzerse de, daha büyük ve daha kuvvetli oluşu, ayrıca sarımsı kahverengi gri kirli zeytin yeşili üzerinde çizgili gibi uzunlamasına koyu kahverengi benekli olan sırtının rengiyle akrabalarından ayrılır. Bu incir kuşu yazın Avrupa ile Sibirya'nın ormanlık bölgelerinde, kışın ise Afrika ile Orta Asya'nın step ormanlarında barınır.
İncir kuşlarının öbür çeşitleri arasında ikisi de 18 santim uzunluğunda olan renk bakımından az çok benzer su incir kuşu, (Anthus spinoletta) ve kır incir kuşu, (Anthus campestris) adında iki tür dikkate değer. Bunlardan ikincisi kurak, taşlık ve çölümsü bölgeleri tercih ettiğinden Avrupa'nın güneyinde kuzeyinde olduğundan daha yaygındır. İlki Kuzey Amerika'da da yaşar.

Hiç yorum yok: