10 Kasım 2007 Cumartesi

Arap Bülbülü

Arap bülbülleri arkadaş yanlısı ve gürültü çıkaran kuşlardır.
Adları bülbül olmasına rağmen «Arap bülbülleri» nin hepsi seslerinin güzelliğiyle tanıdığımız normal bülbüllerden değildir. Birçokları çift veya sürü halinde bulunan arkadaş canlısı kuşlardır.
Yaşadıkları bölgelerin en yaygın kuşları arasındadırlar. Bazıları sıik ormanlarda genellikle yere yakm yaşarlar, başkaları tropikal ve astropikal ormanların orta ve üst katlarına rağbet eden kuşlardır. Ovalarda ve ekili alanlarda çok kere ağılların ve evlerin yakınlarına yerleşenleri de vardır.
Tropikal sinekkapanlar'a benzeyen bu orta irilikteki (uzunlukları 15 - 22 santimdir) ve gösterişsiz kuşların yüz kadar türü bulunur. Afrika, Asya ile Uzak Doğu'nun sıcak kısımlarında yaygın olarak yaşar ve «Pycnotidae» ailesini meydana getirirler. «Arap bülbülü» (Pycnonotus xanthopygos), denilen bir türe Anadolu'da ovalarda da rastlanır. Başı kara, sırtı külkahverengi, karnı ise daha açık olan bu kuş 20 santim uzunluğundadır. «Adi Arap bülbülü» nün, fevkalâde olmamakla beraber enerjik bir ötüşü vardır.
Bütün Arap bülbülleri'nin boyunları ve kanatları kısa, kabarık ve ipek gibi tüylerden meydana gelen kuyrukları uzundur. Gaga, türüne göre ayrılık gösterir. Kısa ve koni biçimli, ince ve uzun veya keskin kancalı olabilir. Erkekle dişi kuşun rengi eştir. Çok kere sarıya batmış hissini uyandıran donuk bir zeytuni gri veya kahverengidir. Arap bülbülü yemişler, böcekler ve tohumlarla beslenir. Anlatıldığına göre, «Güney Afrika Arap bülbülü» (Pycnonotus tricolor), yabani yasemin meyvası yemekten sarhoş olunca elle kolayca yakalanabilmektedir.
Filipinler, Hindicini ve Malezya «Sarı butlu Arap bülbülü.
(Pycnonotus goiavier), meyva bahçelerinin ve evlere yakın çalılıkların en yaygın Filipin kuşudur. Yaklaşık olarak 20 santim uzunluğundaki bu Arap bülbülünün kaşları beyaz, sırtı kahverengimsi, vücudunun alt kısmı, özellikle kaba etleri ve üst kuyruk tüylerinin altı limon sarısı rengindedir.
Beyaz gözlüklü arap bülbülü (Pycnonotus xanthopygos), Arapbülbülügiller familyasından küçük bir kuş türüdür.

Serçeden biraz büyükçe, yaklaşık 19-21 cm. uzunluğundadır. Meyve bahçeleri, bostanlar, şehirlerde yaşar. İsrail'de bülbüllerden en çok tanınanıdır.

Kafası ve kuyruğu siyah, kuyruk altı ise sarıdır. Gözlerinin etrafında beyaz bir halka vardır. Akdeniz kıyılarında yoğun olarak bulunurlar. Üreme dönemleri yaklaşık olarak 6-6.5 ay sürer. Yuvanın yerini erkek kuş belirler. Yuva yapmak için gereken malzemeyi dişi ve erkek beraber taşır fakat yuvayı sadece dişi yapar. Çeşitli böcekler, meyve, çiçek ve tohumlarla beslenirler.

Hiç yorum yok: