25 Haziran 2007 Pazartesi

Güvercinlerde eşleştirme

Güvercin yetiştiricisi öncelikle güvercinin performansını arttırabilmek amacıyla; kendi gözlemleri ışığında seçme kabiliyetini yani iradesini artı bu konudaki dik duruşunu sergileyebilmelidir.Çünkü adına layık bir taklacı Mardin güvercini üretilecekse güvercini mutlaka ve mutlaka uçuş dilimleri( bir uçuşta havada kaldığı süreyi) içerisinde havada seyrederek inişine kadar izlenebilmelidir.Yoksa şu abenin veya bu abenin güvercini iyidir diyerekten güvercinleri eşleştirerek elite edilmiş bir soyu yaratmak mümkün değildir.Böyle bir ilişki yıllarca boşa kürek çekmemize neden olacaktır.Dikkat edilirse bir uçuş diliminden söz etmiyoruz birden fazla uçuş dilimleri dememizin nedenide şu şayet güvercinin bir eksiği(pisliği) varsa birinci uçuş diliminde ortaya çıkmasa bile bir sonraki uçuş dilimlerinde ortaya çıkacaktır.Bunun için seyir halinde olan güvercini yetiştirici günlerce izledikten sonra güvercin eğer kendisinde güzel bir intiba bırakmışsa yeni jenerasyonun (soyun) ilk temel taşını inşa etmek için gönül rahatlığıyla güvercini eşleştirmeye başlayabilir.Tabiki yapılan bu eşleştirmeyle yeni jenerasyonun süreci burada bitmiyor aslında yeni ve ilk adımı başlıyor desek abartmış olmayız.Buradan şu sonuçu çıkarmamız mümkündür.
1-Taklacı Mardin güvercinin havada izlenme durumuna göre eşleştirme düşüncesinin oluşması
Diğer bir durum ise,taklacı Mardin güvercinin eşleştirme aşamasında kullanılacak kan hattıdır.Özellikle güvercin yetiştiricisi durumunda olan bizler,bu kan hattına çok özen göstermeliyiz.Çünkü bilmediğiniz ve takip edemediğiniz bir kan hattını kullanmak isterken, süre gelen zaman dilimi içinde,değişik kan hattının veya hatlarının bu kana karışmış olduğunu bilemeyeceğiniz gibi,elinizde bir güvercin metre de olmadığından,söz konusu kan hattını ölçmeniz mümkün olamayacaktır.Dolayısıyla kullanmak istediğiniz kan hattının,temiz olup olmadığını anlamakta güçlük çekersiniz.Zira aynı kan hattı gibi gözüken güvercinlerin,çok değişik kan hatlarıyla sulanmış olduğunu,ancak geçen zaman içinde,onu da üretmekte olduğunuz yavruların performansından anlamış olacaksınız.O zamanda iş işten geçmiş olacak ve yıllarca yapmış olduğunuz damızlık çalışması boşa gideceği gibi,üstelik ömrünüzden önemli bir zaman dilimini çalmış olacaksınız.Bu durum,daha üstün bir kan hattının oluşması için,önceden bilinen ve zaman dilimi içinde takip edilmiş olan,kan hattı ile eşleştirme yapılması çok önemlidir.Öyleki var olmayla yok olma kadar.O zaman şu sonucu çıkarmamız mümkündür.
2-Taklacı Mardin güvercinin,süre gelen üstün kan hattının bilinmesi durumuna göre,eşleştirme düşüncesinin oluşması


Taklacı Mardin yer güvercinleri ile taklacı Mardin hava güvercinleri için eşleştirme düşüncemiz;her biri kendi kategorisinde güzel olan güvercinlerimizin kendi kategorileri içinde kalmaları şartıyla daha elite nesillerin üretilebileceği yönündedir.Bu iki kategorinin kendi içinde ve kendi normlarına göre eşleştirmeleri yapılacak olursa ırklarını daha ileri düzeye götüreceklerine dair olan inancımız tamdır.Bunu burada söylemeye çalışmamızın nedeni;taklacı Mardin yer güvercinleri olarak tabir ettiğimiz güllü olan güvercinlerden taklacı hava güvercinleri üretilebileceği yönünde değişik görüşlerin ortaya çıkmasından kaynaklanmıştır.Zira sözünü ettiğimiz bu iki kategoriyi bir birleri ile eşleştirdiğimiz takdirde gittikçe kendi güzelliklerinden uzaklaşan nesillerin oluşacağı gün gibi açıktır.Ve bu nesillerin(yani bozuk nesillerin) netice itibarıyla her iki kategorimizin yakalamış olduğu düzeyin daha alt düzeyinde yer alacağı için kategorilerde yakalanmış olan bu düzeyi olumsuzluk yönünde hep tehdit edecektir.Onun için yukarıda anlatmaya çalıştığımız gibi yinede her biri kendi güzelliği içinde eşleşirse daha iyi damar tutulacağına inanıyorum.Buradan da şunu elde etmemiz yanlış olmayacaktır.
3-Taklacı Mardin güvercinin yer veya hava kategorilerine göre eşleştirme düşüncesinin oluşması.
Sitemizce oluşması gereken bu üçlü kombine(düşünce) yetiştirici tarafından bir araya getirilerek bir veri tabanına yerleştirilmiş olduğunu düşünecek olursak, taklacı Mardin güvercinin eşleştirme aşamasında ilk ve önemli adımın olması gerektiği şeklinde atılmış olduğunu kabul etmiş olacağız.Ve böylece taklacı Mardin güvercinine yönelik yeni bir soyun(damarın) üretilebileceğine dair olan inancımızın da gittikçe pekişmekte olduğunu göreceğiz.Lakin, taklacı Mardin güvercinin havada izlenme durumuna göre eşleştirme düşüncesinin oluşması diye bir tespit yaparken şunu söylemek istiyoruz.Her ne kadar yazımızın başlangıç kısmında söylemedikse de Sitemizin güvercin standartları başlığında dile getirmeye çalıştığımız standartların izlenme boyunca bilince çıkarılmış şeklinde anlaşılmasını istiyoruz.Yoksa başka türlü anlaşılması durumunda, bizi gerçek taklacı Mardin güvercinin soyunu geliştirebilmekten uzaklaştıracaktır.Onun için taklacı Mardin hava güvercinin bu standartlarını burada tekrarlamak istemedik.
Kısmen soy(damar-jenerasyon) tutturabilmeye yakın duran aynı zamanda yerel görüşler olan(buna söylence demek istemiyorum) bu öğütleri,her ne kadar bilimsel değeri yoksa da burada dile getirmeyi uygun ve önemli buluyorum.Çünkü bu görüşler sonuçta yılların birikimi ile oluşmuş deney ve tecrübelerden gelmektedir.Ve burada yılların getirisinde temel alınan yöntem Tabiki deneme ve yanılma(her ne kadar deneme yanılma ve araştırma bilimin temelini oluşturuyorsa da biz yinede elimizdeki verilerin yetersiz olduğundan olaya bilimsel bakamıyoruz) yöntemi olmuştur.Yerel olan bu görüşlerin yukarıda anlatmaya çalıştığımız eşleştirme düşüncesi ile köprü kuracağından bu yazının devamında yer almasını uygun bulduk.Seleksiyon,varyasyon,homozigot,
heterozigot,dominant (baskın),fenotipten(dış görünüş)çekinik(ressesiv) diye güvercin aleminde bu başlıklarla yazılmış çok saygıdeğer yazılar mevcuttur.Lakin saygıda kusur etmek istemeyen biri olarak bunları şimdilik atlamak ve daha düşük yoğunluklu olan yazıma devam etmek istiyorum.

Bir düşünceye göre,her şeyi ile mükemmel olan ama kümesine taklasız inen bir dişi güvercinin çok kaliteli bir erkek güvercinle eşleştirilmesi durumunda bile, söz konusu dişi güvercinden düşecek olan yavruların mutlaka taklasız ineceği ve pislik yaparak yetiştiricisini zor durumda bırakacağı ve böyle bir eşleştirme neticesinde bu soydan üretilecek yavruların ıslah olamayacağı yönünde yaygın görüş vardır.Çünkü erkek güvercin hiçbir şekilde dişi güvercinin pisliğini temizleme özelliğine sahip olamamıştır.Ancak taklasız inen bir erkek güvercinin çok kaliteli bir dişi güvercin ile eşleştirilmesi durumunda söz konusu dişi güvercin erkeğin bu kötü davranışını temizleyebileceği ve bu soydan üretilecek yavruların ıslah edebileceği yönünde başka bir görüş daha vardır.Bu görüşlerin ana teması ana güvercinin yani öncelikle toprağın çok önemli olduğu ve tohumun sonradan gelmesi gerektiği şeklindedir.Bu iki görüşten hareketle her halükarda yeni bir soyun(damar-jenerasyonun) üretilmesi için öncelikli düşünce dişi güvercinin öne çıktığı ve temel alınması gerektiği yönündedir.Lakin her şeyi ile standartları yakalayabilmiş erkek (soyun devamı için)güvercine de diyeceğimiz yoktur.

Bir düşünceye göre her şeyi ile mükemmel olan ama çok alçak yumulan yani çöken güvercinin kümesine taklasız inme riski çok yüksektir.Bu güvercinin ıslahı için dillendirilen yaygın görüş ise her ne kadar bilimsel değeri yoksa da alçak gelmeyen başını veya fişeğini biraz yüksek alan güvercinle eşleştirilmesi durumunda kendilerinden üretilecek yavrunun dengeyi tutturabileceği şeklinde görüş ve kanaatler vardır.Dikkat edilirse her şeyi ile mükemmel güvercinden söz ederken hep birer özelliklerinden yani yeteneklerinden söz ediyoruz oysaki, eşleştirme yapılırken kombi -nemizin içinde şu yetenekler olmadan zaten istenilen soyu üretmek mümkün değildir.Ve bu yetenekler bildiğiniz gibi kanat sesi,oyunlu-pikeli,taban taklalı,takla arası mesafe koyma,seri çıkılan baş veya fişek,uzun çıkılan baş veya fişek,baş bağlama ve nefes açma yani kendini boşaltıp doldurması durumlarıdır.Zaten bu yetenekler yoksa veya buna yakın durmuyorsa eşletirmeninde anlamı yoktur.

Bir düşünceye göre,her şeyi ile mükemmel olan ama çok alçak yumulmayan yani çökmeyen ancak kümes hizasına gelirken çok yüksekten başına veya fişeğine asılan güvercinin ıslahına yönelik dillendirilen yaygın görüş ise, her ne kadar bilimsel değeri yoksa da başına veya fişeğine çok dipten (alçaktan) asılan güvercinle eşleştirilmesi durumunda kendilerinden üretilecek yavrunun daha alçak geleceği ve güvercin severler için makul olan yüksekliği tutturabileceği yönünde görüş ve kanaatler vardır.Üstelik çok alçak yumulan güvercine nazaran yüksek alan güvercinin bu şekilde eşleştirilmesi bir önceki eşleştirmeden daha makbul ve saygın bir düşünce olarak önümüzde durmaktadır.

Bir düşünceye göre,başa veya fişeğine asılmak isteyen güvercinin başında çokça takla atması durumunda;çok az baş yapacağı, başını karıştıracağı,baş dengesini bozacağı, başını bir ip gibi düz çıkmasada,başını dik çıkamayacağı,hatta çokça takladan dolayı başını çıkamayarak bir antagonist çelişki gibi kendini baştan bitap düşüreceği Öyleki içinden çıkılmaz bir hal alarak kümesi dışında başka yerlere düşeceği ve bu durumu güvercinin standartlarına özgü yeteneklerini sergileyemeyeceği ve içine düştüğü bu girdabın kendisini sonuna kadar etkileyeceği şeklindedir.Bu pencerede anlatmak istediğimiz taklada kavi(yani taklada sert)güvercindir.Bu durumundaki güvercinin ıslahına yönelik dillendirilen yaygın görüş ise, daha yumuşak güvercinle eşleştirilmesi durumunda daha uyumlaştırılmış nesillerin oluşabileceği yönündedir.Zira daha yumuşak güvercin derken şunu anlatmak istiyoruz.Sık sık başa gelen,taban vurmayan baş bağlamayan, başında bir iki tane takla atan ve inerken sağlam inen güvercinden söz ediyoruz.Böyle bir eşleştirme ile daha uygun nesillerin üretilebileceği yönünde yaygın görüş ve kanaatler vardır.

Bir düşünceye göre,eşleşmiş olan her iki güvercinin alçak gelmesi veya eşleşmiş olan her iki güvercinin yüksek gelmesi durumunda ne olur diye görüşler her ne kadar bir önceki görüşler kadar detay yoksa da bu konudaki güvercinlerin ıslahına yönelik dillendirilen genel düşünce olumsuz yöndedir.Buraya kadar yazılanlara ek şunu da yazmak gerektiğine inanıyorum.Kavi (sert) diye adlandırılan güvercin grubu ile yumuşak diye adlandırılan güvercin grupları birbirlerine zıt iki aşırı kutbu temsil ederler.Dolayısıyla her iki uç güvercine balans ayarı yapılarak bunların sentezinden üçüncü bir grubun üretilebileceği ve bu guruba tatlı sert güvercin grubu denilebileceği ve bununda pekte yanlış olamayacağı kanaatini taşımaktayım.

Buraya kadar yazılanları her şeye rağmen bilge havuzuna aktarmayı uygun bulduğumu bilmenizi isterim.Zira böyle bir kanaatler silsilesinin bilge havuzunda bulunması güvercin severleri yanlış yönlendirmeyeceği, aksine güvercin severleri aydınlık yollarında rehber olmasa da kıyıdan köşeden kendilerine olumluluk babında faydalı olacağını düşünmekteyim.

4 yorum:

mehmet dedi ki...

Ben Mardinliyim Mardin Güvercinlerini Çoooooooooooook AMA Çoooooooooookkkkkkk Seviyom Mardin Güvercinlerin En Çoooookk Taklacılarını seviyorumm

M A R D İ N L İ
M E H M E T

Adsız dedi ki...

yha ben bişi söleicem çakmaklı ile nimoli eşleşirmi be bu sitelere pek girmem lütfen şu msnden facemi bulun emrekaya3461@hotmail.com anladınız o eti fln yazarsınız benim adım çıkar kardeşimin resmi var küçük çocuk lütfen doru cevap verin

taklacı güvercin dedi ki...

Oyun kusunda eşleme yapılırken renge önem verilmez arkadaşlar kuşun oyun kalitesine önem verilir

taklacı güvercin dedi ki...

Taklacı güvercin bu zamanda en çok önemsenen güvercin ırkları arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu hayvanlar Taklacı güvercinler yani çoğu kişi tarafından uzun yıllar muhafaza edilmektedir.